Om de voortgang van de lessen en de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk te kunnen volgen, worden er periodiek voortgangstoetsen afgenomen. Aanstaande weekend worden de toetsen afgenomen bij leerlingen van groep 4 t/m groep 8.

Hieronder treft u de tijden wanneer de toetsen worden afgenomen.
Groep 4: ‪zaterdag 17 maart van 14.00 tot 16.00 uur‬
Groep 5: ‪zondag 18 maart van 10.00 tot 12.00 uur‬
Groep 6: zondag ‪18 maart van 10.00 tot 12.00 uur‬
Groep 7: ‪zaterdag 17 maart van 16.00 tot 18.00 uur‬
Groep 8: ‪zaterdag 17 maart van 16.00 tot 18.00 uur‬

In het weekend van 24-25 maart zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Hierbij worden de behaalde toetsresultaten en de voortgang van de leerlingen persoonlijk besproken. De indeling voor deze gesprekken zal in de loop van volgende week volgen.