Bijles

Excellent Academy biedt bijlessen in verschillende vakken, zowel aan huis als op locatie. De bijlessen zijn bedoeld als extra steun bij het leren van de vakken waar uw kind moeite mee heeft. Daarnaast kunnen achterstanden worden weggewerkt en kunnen goede resultaten worden behouden.

Om tot goede resultaten te komen en deze resultaten ook te behouden, is het belangrijk dat er ondersteuning wordt geboden door ervaren docenten. Deze ondersteuning zal van onschatbare waarde zijn voor de toekomst van uw kind. Bij Excellent Academy krijgt uw kind de lesstof op een eenvoudige en duidelijke manier uitgelegd. Daarnaast krijgt uw kind voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

De vraag wanneer een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal door iedereen anders worden beantwoord. Als uw kind de norm niet haalt en er op school geen geschikte voorzieningen zijn om hem of haar extra bij te staan, kan bijles door een professional uitkomst bieden. Deze extra ondersteuning is in dit geval bepalend met het oog op de toekomst. Excellent Academy kan uw kind de extra ondersteuning bieden die essentieel is om schoolcijfers en prestaties te verbeteren.

Samen met u zal worden bepaald voor welke vakken uw kind bijles nodig heeft.

Excellent Academy biedt:
– Bijlessen door ervaren docenten;
– Bijlessen in verschillende vakken;
– Duidelijke lesmethodes;
– Flexibele dagen: op dagen dat het u en uw kind uitkomt.

Bekijk tarieven