Hieronder treft u de indeling van de oudergesprekken
De gesprekken zijn voor zover mogelijk ingedeeld buiten de lestijden van het kind.
Tijdens het gesprek worden de volgende punten behandeld:
– Inzet en houding van het kind tijdens de lessen
– Resultaten voortgangstoets en mogelijke vooruitgang
– Bijdrage bijlessen aan het kind op het gebied van resultaten, structuur en persoonlijke ontwikkeling.

PS: Voor leerlingen die minder dan 4 weken deelnemen aan de lessen zijn er geen gesprekken ingepland.

Indeling oudergesprekken