Meld uw kind hier aan voor de NIO-voorlichting

  • Als u het niet weet, laat hierboven leeg
  • 0,00 €

  Informatie over de NIO-toets 

  De NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijs) wordt afgenomen voor het bepalen van het juiste niveau van voortgezet onderwijs. De NIO toets is een betrouwbaar en valide toets en wordt daarom veel ingezet als second opinion ter aanvulling van de Cito-eindtoets. Aan de hand van de uitslag van de NIO-toets kunnen scholen een meer onafhankelijk, objectief en concreet schooladvies geven.

  Verschil tussen de NIO en de Cito toets

  Het verschil tussen de Cito Eindtoets en de NIO-toets is dat de Cito Eindtoets meet wat uw kind in 8 jaar onderwijs heeft geleerd (de feitelijke schoolprestaties) en de NIO-toets bepaalt wat uw kind ‘in huis heeft’ (de mogelijke schoolprestaties).
  De NIO is vooral geschikt voor leerlingen in groep 8 en tevens voor leerlingen in klas 1, 2 of 3 van het voortgezet onderwijs.

  NIO toets in groepsverband (klassikaal) versus individueel

  Op scholen wordt de NIO toets vaak klassikaal afgenomen en voor de meeste leerlingen levert deze vorm van afname geen problemen op. Het resultaat in groepsverband is vrijwel altijd conform de verwachtingen.

  NIO toets en dyslexie: speciale versie testmateriaal en formulieren

  Bij de afname van de NIO toets bij dyslectische kinderen is het niet toegestaan om hulpmiddelen of tijdverlenging toe te passen. Sommige dyslectische kinderen hebben echter wel baat bij speciaal aangepaste testmaterialen en formulieren. Het testboekje voor dyslectische kinderen is 125% vergroot en de antwoordformulieren zijn contrastrijker gedrukt dan de reguliere antwoordformulieren.
  Is uw kind dyslectisch (of vermoeden van dyslexie), vraag dan altijd naar de aangepaste versie van de NIO-toets.