Voor scholen
Inhaalprogramma

Inhaalprogramma

Goed nieuws voor scholen, leerlingen en ouders. De overheid heeft maar liefst 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning en begeleiding voor de leerlingen/scholieren uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het MBO.

Echter betekent dit ook dat er een grote verantwoordelijkheid ligt bij de scholen en schooldirecties om goed doordachte keuzes te maken voor een optimale aanpak. Als schoolleiders en directies staan jullie er gelukkig niet alleen voor. Excellent Academy denkt graag met uw plannen mee, voert het plan uit en zorgt voor een uitgebreid verslag.

Bent u benieuwd naar hoe Excellent Academy, in samenwerking met uw school, extra ondersteuning kan bieden via in kleine groepen? Neem dan gerust contact met ons op via de onderstaande formulier.

Samen komen is een begin;
Samen blijven is vooruitgang
Samenwerken is succes!

Goed onderwijs voor ieder kind betekent passend onderwijs voor ieder kind. Scholen zijn vaak nog steeds het best in staat om in te schatten wat hun leerlingen nodig hebben. Hierom is een onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs het verstrekken van middelen voor een eigen schoolprogramma. Scholen worden gevraagd hun eigen plannen te maken of maatregelen te nemen, die het best aansluiten bij de situatie van hun leerlingen. Scholen ontvangen hiervoor de komende twee schooljaren extra financiële middelen. Hierbij kan gedacht worden aan extra docenten of ondersteuning in de klas, coaching, bijles, huiswerkbegeleiding en examentraining die hun effectiviteit hebben bewezen. Niet alle vertraging en achterstanden kunnen namelijk door scholen zelf worden weggewerkt.

Het programma onderstreept de diversiteit aan opties die scholen hebben. De term ‘menukaart’ poogt dat ook te benadrukken. Scholen kunnen zelf bepalen wat zij het beste achten. In schooljaar 2021/2022 kunnen scholen starten met de uitvoering van hun eigen schoolprogramma, met ondersteuning van de landelijke overheid en de gemeente. Ook in de twee schooljaren daaropvolgend worden aanvullende middelen beschikbaar gesteld.

Het Ministerie van OCW heeft onze sector verzocht de tijd tot aan de komende zomervakantie optimaal te benutten. Hierbij hebben ze afgesproken dat scholen extra onderwijs en begeleiding aanbieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Deze extra begeleiding moet ook mogelijk zijn in de vakanties.

Het is van belang op een zo kort mogelijke termijn te handelen. De overheid onderkent dit en is voornemens om later dit jaar (2021) opnieuw een subsidieregeling te publiceren voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Ook is inmiddels bekend dat de bestaande regeling ‘Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020-2021’ van kracht zal blijven tot en met 31 december 2021. Hiermee wordt voorkomen dat leerlingen tussen wal en schip vallen.

Verder wordt de regeling voor voor- en vroegschoolse educatie herhaald en wordt de subsidieregeling ‘Extra handen in de klas’ uitgebreid.

Al deze ondersteuning maakt een doelgerichte aanpak voor de leerlingen met de grootste achterstand mogelijk.

De mogelijkheid om het reguliere “zittenblijven”-systeem te herzien, wordt verkend. Hierbij wordt de mogelijkheid van een verlengde leerroute aangehaald. Bij de verlengde leerroute wordt het onderwijsprogramma gespreid over een langere periode. Op deze manier hoeft een leerling met een achterstand niet een geheel leerjaar over te doen.

Deze interventie dient als vangnet voor de leer- en ontwikkelingsachterstanden die leerlingen mogelijk hebben opgelopen. Samen met de school inventariseren wij welke leerlingen hulp behoeven.  Excellent Academy verzorgt de docenten, de planning, de organisatie, het lesmateriaal en een verslag per leerling. Zo worden leerlingen optimaal geholpen.

Een programma: minstens 25 uur tot 60 maximaal uur per leerling
– Het programma kan gesplitst worden in  3, 4, 5 tot 8 weken. In overleg met de school.

Samenwerkingspartners

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u schoolleider, afdelingsleider, docent of een andere medewerker op een basisschool of middelbare school in Nederland? Bent u benieuwd naar hoe Excellent Academy, in samenwerking met uw school, beter onderwijs voor elke leerling kan aanbieden?

Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag met het aanvragen, vormgeven en invullen van de juiste onderwijskundige interventie voor uw school.

Betamethasone is highly potent steroid that reduces itching, swelling, and redness of the skin. This phase II trial investigates how well carfilzomib, lenalidomide, dexamethasone, and isatuximab work in treating patients with newly diagnosed multiple myeloma who are eligible for a transplant. According to an analysis of NHANES data from 2015–2016, people of low socioeconomic status, women, and non-Hispanic Blacks are most likely to have low vitamin B12 intakes [ 32] https://farmaciasonline.org/kamagra-oral-jelly/. It may only last for a very short period of time.