, De zomercursus is weer begonnen!

Gaat u niet op vakantie en wilt u deze zomerperiode optimaal benutten om leerachterstanden van uw kind weg te werken? Of wilt u dat uw kind juist voorloopt op school en ver boven de stof staat? Dankzij de zomercursus bij Excellent Academy is dit goed mogelijk!

Excellent Academy organiseert ook dit schooljaar weer een zomercursus, waarbij uw kind tijdens de vakantie een leuke, maar vooral leerzame, periode tegemoet gaat. De lessen worden gegeven door enthousiaste en gedreven bijlesdocenten. Zij bieden heldere uitleg op niveau en daarnaast ondersteunen en motiveren zij de leerlingen. Zo zal, behalve de kennis, ook het enthousiasme en het zelfvertrouwen van uw kind flink groeien. Precies wat uw kind nodig heeft!

Waarom een zomercursus?

Uit onderzoek[1] blijkt dat leerlingen tijdens de zomervakantie een zomerdip hebben en ruim 94% van de leerkrachten in het basisonderwijs na de zomervakantie een terugval in niveau ziet bij de leerlingen.

Excellent Academy wil een dergelijke zomerdip voorkomen door de cursus te verdelen over de gehele vakantie. De leerlingen worden 3 dagen in de week en 3 uur per dag begeleid, waardoor zij de zomerschool als een plezierige en educatieve activiteit ervaren en niet als een extra week school of als een verplichting.

[1] https://www-prod.lezen.nl/nl/strijd-tegen-de-zomerdip

Doelgroep

De cursus is er zowel voor het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor de basisschoolleerlingen zal focus liggen op de onderdelen begrijpend lezen, rekenen, spelling en taal. Middelbare scholieren kunnen rekenen op de ondersteuning in alle vakken en op alle niveaus (vmbo, havo, vwo).

Aanbod zomercursus:

  • Groepen van maximaal 6 leerlingen
  • Drie dagen per week les, 3 uur per dag
  • Inschrijven mogelijk voor pakketten van 30, 45 of 60 uur
  • Datum: 22 juli t/m 28 augustus

Kosten?

De kosten van de zomercursus bedragen € 12,50 per uur. Deelname aan de zomercursus is heel flexibel: de instroom is op verschillende data mogelijk. Voor meer informatie kunt u terecht bij de directie.

Pakketten

De cursus kan worden aangeboden in drie verschillende pakketten, met:

  • Pakket 1: begeleiding van 30 uur waarbij de focus ligt op wegwerken van achterstanden.
  • Pakket 2: begeleiding van 45 uur bestaand uit wegwerken van achterstanden + het eigen maken van essentiële vaardigheden om kennis vast te houden.
  • Pakket 3: begeleiding van 60 uur, waarbij – naast het wegwerken van achterstanden- ook vooral wordt gekeken naar de voorbereiding op het volgend schooljaar en het behalen van de maximale leerwinsten.

Meer informatie?

Voor al uw vragen en advies kunt u gerust vrijblijvend contact met ons opnemen via het telefoonnummer (070) 204 2022 of via een e-mail naar [email protected].