, De kracht van herhaling

Je kent het vast wel: je zit bij een toets en je kunt maar niet op het juiste antwoord komen. Bij het lezen van de stof dacht je dat je het wel wist, maar hoe hard je er nu ook over nadenkt, je komt er niet op. Op zo’n moment merk je dat er een groot verschil is tussen het kennen en herkennen van informatie. Als je informatie herkent, betekent dit nog niet gelijk dat je het kent, hebt onthouden of kunt navertellen. Om te zorgen dat de stof die je leert echt in je hoofd blijft zitten, is er iets heel belangrijk tijdens het leren en dat is: herhalen, herhalen en nog eens herhalen!

Waarom herhalen

In je geheugen kun je informatie voor een korte of een lange periode onthouden. Een valkuil voor heel veel scholieren en studenten is dat ze stof alleen lezen, waardoor je het alleen een korte periode opslaat en zo weer vergeet. Herhalen zorgt ervoor dat je informatie langer kunt onthouden. Dus door de leerstof te herhalen, gaat de informatie in je geheugen van herkennen naar kennen en weten.

Hoe herhalen

Het is handig om te weten dat verschillende manier van leren, meerdere weggetjes in je geheugen maken naar de informatie. Het is dus slim om informatie niet alleen te lezen, maar ook te schrijven, de stof uit te leggen aan iemand anders of een mind-map te maken. Op die manier herhaal je de stof, waardoor je het langer kunt onthouden en maak je ook meerdere weggetjes in je geheugen, zodat je het beter kan terughalen.

Wanneer herhalen

Een gouden tip voor het leren van een toets is om de dag voor de toets geen nieuwe stof meer te leren, maar alleen nog maar de stof die je al geleerd hebt te herhalen. Daarnaast is het heel handig om na een les direct het onderwerp dat in de les behandeld is zelf te gaan leren en herhalen, zodat je het een langere periode onthoudt. Ook is het slim om elke keer dat je leert aan het eind de geleerde stof nog eens te herhalen, zodat het beter in je geheugen komt.

Bron: https://www.malthastudiecoaching.nl/blog-onderwijs/2016/01/04/de-kracht-van-herhaling/