, De Inspectie van het Onderwijs heeft de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd

De Inspectie van het Onderwijs heeft de Staat van het Onderwijs 2022 gepresenteerd, een jaarlijks rapport waarin wordt beschreven hoe het Nederlandse onderwijs ervoor staat en welke belangrijke ontwikkelingen te zien zijn.

De belangrijkste punten uit het rapport:
1. Focus om de basisvaardigheden op orde te krijgen. Taal, rekenen en burgerschap moet structureel omhoog getrokken worden.
2. Leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften.
3. Er moet doelgericht geprofessionaliseerd worden.

Het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat leerlingen en studenten met dezelfde vaardigheden maar met een verschillende achtergrond dezelfde kansen krijgen. Schoolloopbanen van leerlingen en studenten met extra ondersteuningsbehoeften verlopen minder voorspoedig. Leerlingen en studenten met een migratieachtergrond ondervinden vaker drempels, al neemt dit de laatste jaren wel af. Leerlingen en studenten met lager opgeleide ouders hebben ook vaker te maken met een ongunstiger verloop van hun schoolloopbaan. Ook voor deze groep geldt dat er een afname zichtbaar is voor sommige van de verschillen.

Op het gebied van kansengelijkheid werd het volgende geconcludeerd: “De beste bijdrage die het onderwijs kan leveren aan het taaie vraagstuk van kansenongelijkheid is ervoor te zorgen dat alle leerlingen voldoende toegerust de maatschappij instappen. Daarvoor zijn reken-, taal- en burgerschapscompetenties essentieel. Onvoldoende toerusting op deze punten veroorzaakt niet alleen persoonlijk leed in iemands leven, de optelsom ervan is een groeiende groep Nederlanders die niet mee kan doen, zich buitengesloten voelt of het eigen leven moeilijk op orde krijgt. Dat veroorzaakt ook veel schade voor de kwaliteit van onze samenleving – we zijn daar nu al dagelijks getuige van. Voldoende toerusting bieden, dat is de kernfunctie van het onderwijs. En daar heeft ook de inspectie een rol bij te nemen.”

Als grootste bijlesinstituut in Den Haag zijn wij trots dat we de afgelopen jaren de urgentie van kansengelijkheid hebben weten te vergroten. Nu is het tijd om door te pakken en de komende jaren te investeren in interventies om kansengelijkheid te vergroten.

Het hele rapport is te lezen via:
https://www.onderwijsinspectie.nl/documenten/rapporten/2022/04/13/de-staat-van-het-onderwijs-2022