DD dash MM dash JJJJ

In hoeverre bent u tevreden over de volgende werkzaamheden en vaardigheden van de docent?

1. Docent is op tijd in de les en start de les ook op tijd.(Vereist)
2. Docent heet alle leerlingen welkom en start de les als een gastheer.(Vereist)
3. Docent stelt zich open op en is vriendelijk.(Vereist)
4. Docent registreren aan- en afwezigheid van leerlingen.(Vereist)
5. Docent controleert het huiswerk dat is opgegeven en noteert dit in het lesoverzicht.(Vereist)
6. Docent houdt een overzicht bij van het gedrag, houding en inzet van de leerlingen in de les.(Vereist)
7. Docent neemt maatregelen wanneer het huiswerk meerdere malen niet in gemaakt.(Vereist)
8. Docent kijkt het gemaakte werk na.(Vereist)
9. Docent motiveert de leerlingen, door complimenten te geven.(Vereist)
10. Docent is communicatie vaardig (interactie).(Vereist)
11. Docent geeft een gepaste instructie en zet de leerlingen aan het werk door opdracht, werkverband en tijd aan te geven.(Vereist)
12. Docent neemt de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben apart en geeft een verlengde instructie.(Vereist)
13. Leerlingen die ongewenst gedrag vertonen, worden op hun gedrag aangesproken (escalatieladder).(Vereist)
14. Docent is bereid om mee te werken in uitzonderlijke situaties.(Vereist)
15. Docent levert op eigen initiatief bijdrage aan de les.(Vereist)
16. Docent vraagt om feedback aan de klas.(Vereist)