Aanstaand weekend (23 en 24 juni) zullen de eindtoetsen voor de groep 3 t/m 7 klassen worden afgenomen om de voortgang van de leerlingen te kunnen meten. De toets zal zowel taal- als rekenonderdelen bevatten en zal tijdens de eerste les van het weekend worden afgenomen. Alle andere lessen gaan zoals gewoonlijk door.

Het is belangrijk dat de leerlingen op tijd naar de lessen komen. Een extra voorbereiding voor de toetsen zijn niet nodig.