Over ons

Wie is Excellent Academy?
Excellent Academy is een professioneel instituut dat onderwijsondersteuning biedt aan leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, zodat ze zich zo goed mogelijk kunnen positioneren in de maatschappij. Onze bijlesdocenten hebben een pedagogische/psychologische achtergrond, wat betekent dat ze – naast de inhoudelijke kennis over de vakken – ook kennis hebben over de ontwikkeling van kinderen. Het overdragen van de lesstof wordt hiermee een stuk makkelijker.

Wat kan Excellent Academy voor uw kind betekenen?
Excellent Academy biedt ondersteuning aan voor alle basisscholieren vanaf groep drie en voor leerlingen op alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Door de focus te leggen op de behoeftes van uw kind, wordt in eerste instantie voorkomen dat er achterstanden ontstaan. Waar het niveau van uw kind dat toelaat, wordt gewerkt aan het realiseren van voorsprongen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, worden leerlingen ondersteund, gemotiveerd en gestimuleerd in het optimaal benutten van hun potentie. Naast het bieden van extra begeleiding op de kerngebieden, worden leerlingen van het basisonderwijs ook actief voorbereid op de LVS-, Entree- en Citotoetsen.

Om het leerproces verder tot een succes te brengen, worden jaarlijks ook aanvullende onderwijsprogramma’s en educatieve activiteiten aangeboden, waardoor leerlingen extra kansen krijgen om zich te ontwikkelen.

Bijles & Huiswerkbegeleiding
Bijna alle leerlingen hebben wel eens moeite met een bepaald vak. Een klein steuntje in de rug is dan vaak genoeg om het verschil te maken in hun cijfers. Dat steuntje in de rug zijn wij. Excellent Academy beschikt over zeer kundige docenten, die de leerling helpen om net dat verschil te maken.

Als leerling van Excellent Academy ontvang je intensieve klassikale lessen of één-op-één begeleiding door onze docenten. Onze docenten zijn jonge professionals die kort geleden studenten waren. Hierdoor zijn ze goed in staat in te schatten hoe de lesstof op een boeiende wijze uitgelegd kan worden.

De lessen worden in groepen van maximaal vier of acht leerlingen op de vestiging van Excellent Academy gegeven. Ook is het mogelijk om thuis een docent te ontvangen die één-op-één begeleiding biedt aan uw kind.