Missie en visie

De missie van Excellent Academy luidt:
Wij zorgen ervoor dat iedere leerling ontdekt hoe ver hij of zij kan komen!

Het motto van Excellent Academy is: “Haal het beste uit uw kind!” en daarmee prikkelt ons instituut iedere leerling. Impliciet klinkt de belofte door dat Excellent Academy de plek is waar je misschien wel verder komt dan je denkt. De kern van ons instituut is ons vooruitstrevende onderwijsconcept, welke is samen te vatten in één woord: begeleiding.

Onze missie geeft in het kort de betekenis weer van ons instituut. Een inspirerende en prikkelende missie is letterlijk en figuurlijk de zin van een organisatie. Het zijn eenvoudige woorden, met een sterke belofte. Het legt de lat hoog voor het instituut en de mensen die ons instituut ‘maken’. Het is ook een missie waarop wij aangesproken kunnen worden. En dat mag ook, want zowel leerlingen als ouders en medewerkers mogen hoge verwachtingen hebben. Het is aan iedereen die bij Excellent Academy betrokken is om die missie waar te maken en alles te doen (en laten) wat daaraan bijdraagt.

Waarom zou je naar Excellent Academy gaan? We positioneren ons instituut als volgt: voor nieuwsgierige ouders die het beste uit hun kind willen halen is bijles van Excellent Academy een bron van enthousiasme die onverwachte kansen biedt. Deze vorm van onderwijs geeft het kind de aandacht die nodig is en opent deuren naar een verdere ontwikkeling.

Onze visie:
Excellent Academy wil op een passende en inspirerende wijze antwoord geven op een veranderende samenleving. Bijles biedt ruimte voor die verandering: leren is interactie. Zelfstandig en samenwerkend leren is daarom een inspirerende ontdekkingstocht, waarbij leerlingen zich persoonlijk ontwikkelen.

Excellent Academy is een instituut met een structuur die de leerling volgt. Ons instituut is bedoeld voor leerlingen die gestimuleerd en begeleid willen worden in hun ontwikkeling. Bij Excellent Academy werken docenten die het gewend zijn om te denken in de persoonlijke leerdoelen en leerpaden van de leerlingen.
Ze werken daarbij vanuit het motto van Excellent Academy: “Haalt het beste uit uw kind!”

In alles wat we doen staat de dialoog centraal; tussen leerlingen en teamleden, tussen leerlingen onderling, tussen teamleden onderling, en natuurlijk ook met ouders en alle andere betrokkenen. We zien ouders als partners; zij spelen de belangrijkste rol in de ontwikkeling van hun kinderen. In de communicatie met ouders en leerlingen, vinden wij aanknopingspunten voor de ontwikkeling van de leerling.

Dit bereiken wij door middel van:
Ervaren onderneming met jonge leerkrachten
Excellent Academy is een instituut die is opgericht door hoogopgeleide jongeren. Door ons aan te passen aan de behoefte van leerlingen, hebben we een sterke positie gekregen binnen de regio. Leerlingen voelen zich meer op hun gemak vanwege de kleine kloof in leeftijd tussen de leerkrachten en de leerlingen. Het stellen van vragen wordt makkelijker en daarmee kan er een optimaal resultaat bereikt worden.

Persoonlijke en klassikale lessen
Hoewel de bijlessen grotendeels klassikaal worden verzorgd, leggen wij de nadruk op een persoonlijke benadering en oprechte aandacht voor de leerling. De docent en de eventuele hulpdocent houden de prestaties van de leerlingen bij om zo het beste in hen naar boven te halen! De leerling wordt in de meest geschikte groep geplaatst, afhankelijk van het vak waar hulp bij nodig is.

Gepast materiaal
Excellent Academy maakt onder andere gebruik van de bijlesboeken en toetstrainers van Cito materiaal die zorgvuldig zijn opgesteld door een onderwijsteam. Daarnaast wordt er uiteraard gebruik gemaakt van schoolmaterialen en het materiaal van de leerlingen zelf. Hierdoor is de aansluiting tussen de bijles en school optimaal. Met extra uitleg en oefeningen bereiden wij leerlingen zo goed mogelijk voor op de toetsen op school. Er wordt speciaal aandacht besteed aan onderwerpen die terug kunnen komen tijdens de Cito-, Entree- en de Eindtoetsen. De bijlesgever heeft ook nog aanvullend materiaal beschikbaar, om een beter inzicht te krijgen in de stof.

Doelen op korte en lange termijn
Excellent Academy biedt bijlessen aan op korte termijn, om de leerling in een korte tijd klaar te stomen voor belangrijke toetsen of examens. Ook voor de ondersteuning op lange termijn kun je bij ons terecht. Afhankelijk van hoe vaak je zelf bijles zou willen, helpt de vaste bijlesgever met extra uitleg, begeleiding bij het huiswerk en bij de voorbereiding op toetsen of examens. De begeleiding is niet alleen bedoeld voor het toetsmoment, maar ook om te zorgen voor een goede basis voor de vervolgopleiding.

Diversiteit
Bij Excellent Academy kan uw zoon of dochter terecht voor vakken van zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs. Voor het basisonderwijs worden er onder andere reken- en taallessen verzorgd. Voor het voortgezet onderwijs betreft het vakken zoals Engels, Nederlands, geschiedenis, wiskunde, biologie enzovoorts. Alle vakken van het voortgezet onderwijs worden op alle niveaus verzorgd (vmbo, havo en vwo).

Flexibiliteit
Tijdens de eerste kennismaking wordt met de leerling en ouder vastgesteld wat de doelen zijn. Daaruit volgt een plan van aanpak om deze doelen te realiseren. Wanneer de leerling definitief besluit om verder te gaan bij Excellent Academy, wordt in overleg met de ouders bepaald in welke groep de leerling het beste past.

Voordelige prijzen
Door de structurele en efficiënte aanpak biedt Excellent Academy goed onderwijs tegen een relatief lage prijs. Wij zijn veel voordeliger dan andere partijen die dezelfde lesstof aanbieden.