Cursus Nederlands

Excellent Academy biedt naast de overige cursussen en bijlessen ook een cursus Nederlands. Tijdens deze cursus wordt zowel de theorie als de praktijk veel geoefend . Voor het theoretische gedeelte wordt gebruik gemaakt van passend materiaal. Daarnaast wordt onder begeleiding van de docent veel geoefend met groepsgenoten.
Deze cursus zal een positieve bijdrage leveren aan het wegwerken van de taalachterstand, waardoor een eventuele taalbarrière zal worden weggenomen. Dit brengt op de lange termijn veel voordelen met zich mee, waaronder een actieve bijdrage aan de samenleving. Naast het wegwerken van een taalachterstand, dient het ook als versterking van de algemene kennis van de taal. Uw woordenschat zal worden verrijkt met diverse woorden.

Het lesprogramma is zodanig opgesteld dat u stapsgewijs verscheidene doelstellingen kunt behalen. U kunt de stof doorwerken in uw eigen tempo. Er worden dan ook verschillende cursussen geboden. Het is mogelijk te kiezen voor het reguliere tempo, waarbij u één keer in de week les krijgt of voor het versnelde tempo, waarbij u twee tot drie keer per week les heeft. Deze lesuren dienen natuurlijk gepaard te gaan met zelfstudie. U dient er rekening mee te houden dat u circa 2,5 tot 4 uur per  week tijd zal besteden aan zelfstudie om een zo goed mogelijke vooruitgang te boeken. Bovendien is er de gelegenheid om één keer in de week deel te nemen aan bijeenkomsten waarin – onder begeleiding van bekwame leerkrachten – veel in de praktijk zal worden geoefend. U zult dan erg actief met de taal bezig zijn en ook in aanraking komen met veel dagelijkse termen.

Excellent Academy biedt ook specifieke examentrainingen (Staatsexamen en Inburgering), zodat u klaargestoomd wordt om dit examen met succes door te komen.

Indien u vragen heeft of u niet weet wat uw instapniveau is, neemt u dan gerust contact met ons op.